• Asertivita a zvládanie krízových situácií

  PRE KOHO JE KURZ URČENÝ?

  Kurz je určený hlavne pre manažérov, vedúcich pracovných skupín, sales managerov, account managerov, nákupcov či riaditeľov, ale aj pre všetkých, ktorí chcú dokázať a vhodne prispôsobiť komunikáciu svojím cieľom. Naučíte sa analyzovať svôj spôsob komunikácie a jej dôsledky. Budete vedieť používať asertívne správanie na správnom mieste a vo vhodnom čase. Kurz je tu pre  všetkých, ktorí chcú porozumieť tomu prečo dosiahli, alebo nedosiahli svoj úspech, či už v podnikaní, alebo vo svojom osobnom živote. Priamo na kurze si za pomoci lektora dokážete formou skupinových riešení situácií, tréningom a individuálnym riešením pripravených štandardných situácií osvojiť asertívne pravidlá a budete lepšie a efektívnejšie pripravený zvládať krízové situácie. 

   

  OBSAH KURZU

  Komunikácia:

  • Verbálna komunikácia, jej princípy, prenos informácii
  • Neverbálna komunikácia. Očný kontakt, mimika, gestika, haptika, nonverbálne hlasové prejavy, vzhľad

  Asertivita,základné formy správania sa:

  • Základné princípy asertívneho správania
  • Asertívne práva
  • Asertívne spôsobilosti a techniky - uplatnenie oprávneného nároku, rozlíšenie nároku od láskavosti

  Konflikty a krízové situácie:

  • Zdroje a typy
  • Uvedomenie si konfliktu, identifikácia skrytých záujmov, spoznanie čo chceme dosiahnut
  • Štýly riešenia konfliktov, efektívne riešenie konfliktov

  Kritika:

  • Oprávnené a neoprávnená 
  • Vyrovnanie sa s kritikou a optimálne podávanie kritiky

  ČO POTREBUJEŠ?

  Na kurz si nemusíte brať nič špeciálne, všetky pomôcky pre modelové situácie budú pre vás pripravené. Budete mať tiež možnosť konzultovať vaše otázky s odborníkom, a preto si nezabudnite pripraviť pred kurzom more otázok a chuť učiť sa nové, zaujímavé veci. Lektor kurzu, sa na vás už nevie dočkať ;-)          

  CENA A PLATBA

  Cena kurzu je 79 € s DPH.

  Platbu za kurz je momentálne možné uskutočniť iba bankovým prevodom na náš účet. Po registrácii na kurz vás budeme kontaktovať, zašleme vám faktúru a platobné inštrukcie.

  KEDY A KDE?

  Tento kurz nemá momentálne stanovený dátum a miesto konania. Ak máte záujem o kurz Marketing na Facebooku, zaregistrujte sa na čakaciu listinu. Budeme vás informovať akonáhle budeme tento kurz organizovať.

  Čakacia listina

  LEKTOR KURZU

  Mária Mazánová

  Mária Mazánová

   

  ZÍSKAJTE ZĽAVU NA KURZ

  Zlavy_na_kuurzy_Truniversity

  POZRITE SI AJ OSTATNÉ KURZY

  Google AdWords By TruniversitySEO by truniversitycopywriting by truniversityPerformance marketing by truniversityFacebook marketing truniversitywordpress by truniversity

Zbieraj od nás všetky čerstvé novinky Chcem novinky