Ako sa meria čas na stránke v Google Analytics?

1_Ako_sa_meria_cas_v_Google_Analtycs_Truniversity-FAQ

Otázka

Zaznamenáva sa čas na stránke v Google Analytics, keď má užívateľ otvorený tab v prehliadači a nie je v ňom aktívny?

- Účastníci kurzu Performance marketing -

Odpoveď

Na vysvetlenie tohto problému je najskôr nutné pochopiť, ako je čas strávený na stránke vypočítaný. V nástroji Google Analytics (ďalej iba GA) je vypočítaný ako rozdiel medzi časom, v ktorom je stránka načítaná a časom, v ktorom GA zaznamená ďalší HIT (napr. načítanie ďalšej stránky alebo spustenie eventu).

Príklad:

V čase 15:00 si otvoríte web www.truniversity.sk. GA zaznamená návštevu spolu s touto časovou známkou. Ak následne kliknete na podstránku “KURZY” v časte 15:02 GA analytics zaznamená HIT. Následne čas na stránke vypočítame ako rozdiel týchto dvoch časov a teda 15:02-15:00. Výsledný čas na stránke je 2 minúty.

Problém pri metrike čas na stránke je, že Google Analytics nevie vo východzom nastavení započítať čas na poslednej stránke. Ide o prípad kedy užívateľ opustí váš web, resp. kedy uplynie  maximálna doba trvania návštevy bez aktivity. Táto doba je štandardne nastavená na 30 min. Môžete si ju prestaviť v nástroji Google Analytics, ale ak na to nemáte dobrý dôvod, tak to neodporúčam.

Vráťme sa, ale späť k otázke. Veľa ľudí má otvorených vo svojom prehliadači množstvo tabov a preto je táto otázka naozaj namieste. Pri takomto prezeraní webu sa môžu webovým analytikom vrásky na čele. Môže nastať viacero situácií, pri ktorých bude čas na stránke zaznamenaný rôzne:

1. Užívateľ si prezerá domovskú stránku vášho webu. Novú podstránku produktu si otvorí v novom tabe, ale naďalej pokračuje v čítaní vašej domovskej stránky. Následne si otvorí podstránku kontakt na pôvodnom tabe.

2. Užívateľ otvorí zapne počítač a otvorí si prehliadač v ktorom sa mu načíta všetkých 2 350 654 tabov, ktoré mal naposledy otvorené.

V prvom prípade GA vie, že sa jedná o toho istého užvateľa a dokonca aj o tú istú návštevu. GA zaznamená nasledujúcu sekvenciu zobrazení stránky Homepage -> Produkt -> Kontakt. Následne čas na stránke vypočíta ako rozdiel medzi časom, v ktorom si užívateľ otvoril stránku homepage, produkt a kontakt. Ide o presne ten istý výpočet ako bol spomenutý vyššie.

V druhom prípade GA zaznamená novú návštevu a totožneho užívateľa. Ak sa užívateľovi znovuotvorí tab s vašou stránkou a on neklikne na ďalšiu stránku, tak sa s veľkou pravdepodobnosťou návšteva skončí automaticky po 30 minutách. V takomto prípade Google Analytics zaznamená čas strávený na stránke 00:00:00 (za predpokladu, že nemáte nastavené sledovanie eventov). Ak sa užívateľ preklikne na ďalšiu podstránku, čas strávený na stránke sa vypočíta ako rozdiel medzi časmi, kedy boli jednotlivé podstránky načítané, tak ako tomu bolo v predchádzajúcih príkladoch.

Závery

  • Google Analytics štandardne nezaznamená čas na stránke, ak užívateľ opustí vašu stránku bez toho aby navštívil inú podstránku.
  • Google Analytics štandardne nezanamená čas na stránke na poslednej podstránke, ktorú užívateľ navštívy
  • Google Analytics štandardne nezaznamená čas na stránke ak sa návšteva skončí automaticky po 30 minútach nečinnosti

Zdroje

Standard Metrics Revisited: #4 : Time on Page & Time on Site
The effect of tabs on the time on page metric
Data Driven: Your Bounce Rate and Time On Site are wrong

Máte vlastnú otázku z oblasti online marketngu? Opýtajte sa nás tu

Autor odpovede

Michal Stín - Truniversity

Michal Stín

Co-Founder of Truniversity / Online marketing consultant

Máte iný názor na túto otázku? Napíšte nám ho do komentárov prosím: